Foreningen af Udlændingeretsadvokater (FAU) er et fagligt netværk for advokater og advokatfuldmægtige, der beskæftiger sig med udlændingeret, herunder asylsager, sager om familiesammenføring, studie- og arbejdstilladelser, visumsager, inddragelsessager, etc.

Foreningen har cirka 60 medlemmer over hele landet.

Som medlem af foreningen får du adgang til:

  • Videndeling, erfaringsudveksling og socialt samvær med kollegerne.

  • Adgang til gratis, pointgivende kurser med foredrag af relevante eksperter

  • Løbende orientering fra medlemmerne,  interessante afgørelser fra Flygtningenævnet, administrative myndigheder, domstole, herunder også internationale fora.

Bestyrelsen varetager foreningens drift og er foreningens ansigt udadtil på vegne af foreningens medlemmer. Vi afgiver med jævne mellemrum høringssvar om relevant lovgivning og deltager aktivt i samfundsdebatten omkring udlændingeret- og praksis. Vi står til rådighed for pressehenvendelser og lægger løbende nye høringssvar fra foreningen på siden.

FAU’s bestyrelse er per 20. maj 2019:

Formand Jytte Lindgård

Næstformand Anne Osbak

Kasserer Fatma Yandim

Niels-Erik Hansen

Jens Rye-Andersen

Suppleanter: Kirsten Bindstrup og Julia Jensen

Kontaktinfo på bestyrelsen kan findes her.

Hvis du har brug for en advokat, kan du se listen over medlemmer af FAU her.